Vyhledávání

Rychlý kontakt

RYCHLÝ KONTAKT

Dětský diagnostický ústav,
základní škola a školní jídelna
U Michelského lesa 222, Praha 4

Úvodní strana
Dětský diagnostický ústav

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna (dále jen DDÚ) je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči pro děti ve věku zpravidla od tří let do ukončení povinné školní docházky. DDÚ přijímá děti na základě soudně nařízené ústavní či ochranné výchovy, případně předběžného opatření. DDÚ podle výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých zařízení navrhuje umístění dětí do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Děti s uloženou ochrannou výchovou jsou umístěny přímo rozhodnutím ředitele. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla osm týdnů.